Bước 1: Truy cập trang https://id.sungame.vn/ và đăng nhập tài khoản SUNGAME.Bước 2: Chọn avatar cá nhân (góc phải màn hình).Bước 3: Chọn “Nạp Ruby”.Bước 4: Lựa chọn hình thức thanh toán.


 

 • Thanh toán qua Ví MOMO:

Bước 1: Chọn hình thức thanh toán: Ví MOMO, chọn mệnh giá và kích vào "Nạp".Bước 2: Đăng nhập Ví MOMO và quét mã QR để hoàn thành giao dịch.

 

 • Thanh toán qua OnePay:

Bước 1: Chọn hình thức thanh toán: OnePay, chọn mệnh giá, click "Đồng ý các điều khoản dịch vụ" và nhấn "Nạp".Bước 2: Lựa chọn phương thức thanh toán và nhập các thông tin theo yêu cầu để hoàn thành giao dịch.

 • Thanh toán qua thẻ VCOIN, thẻ GATE, thẻ APPOTA:

Bước 1: Chọn hình thức thanh toán: thẻ VCOIN/ thẻ GATE/ thẻ APPOTA.
Bước 2: Nhập mã serial và mã code của thẻ để hoàn thành giao dịch.

Bước 1: Truy cập trang https://id.sungame.vn/ và đăng nhập tài khoản SUNGAME.Bước 2: Chọn game muốn nạp và kích vào "Nạp ngay".Bước 3: Chọn nhân vật, vật phẩm, chọn hình thức thanh toán: Đổi Ruby và kích vào "Nạp game" để hoàn thành giao dịch.

Bước 1: Truy cập trang https://id.sungame.vn/ và đăng nhập tài khoản SUNGAME.Bước 2: Chọn game muốn nạp và kích vào "Nạp ngay".Bước 3: Chọn nhân vật, vật phẩm, chọn hình thức thanh toán: Ví MOMO và kích vào "Nạp game".Bước 4: Đăng nhập Ví MOMO và quét mã QR để hoàn thành giao dịch.

Bước 1: Truy cập trang https://id.sungame.vn/ và đăng nhập tài khoản SUNGAME.Bước 2: Chọn game muốn nạp và kích vào "Nạp ngay".Bước 3: Chọn nhân vật, vật phẩm, chọn kênh thanh toán: OnePay. Click "Đồng ý điều khoản dịch vụ" và kích vào "Nạp game".Bước 4: Lựa chọn phương thức thanh toán: 

 •  Thanh toán qua thẻ quốc tế

Vui lòng điền các thông tin có trên thẻ quốc tế để tiến hành thanh toán:
- Số thẻ
- Tháng/Năm hết hạn
- CSC
Kích vào “Thanh toán” để hoàn thành giao dịch.

 •  Thanh toán qua ngân hàng nội địa

Sau khi chọn Ngân hàng mình đăng ký thẻ ATM, vui lòng điền các thông tin có trên thẻ ATM để tiến hành thanh toán:
- Số thẻ
- Tháng/Năm phát hành
- Tên chủ thẻ
Kích vào “Thanh toán” để hoàn thành giao dịch. 

Bước 1: Truy cập trang https://id.sungame.vn/ và đăng nhập tài khoản SUNGAME.Bước 2: Chọn game muốn nạp và kích vào "Nạp ngay".Bước 3: Chọn nhân vật, vật phẩm, chọn hình thức thanh toán: Thẻ VCOIN và kích vào "Nạp game"Bước 4: Nhập mã serial, mã code để hoàn thành giao dịch.

Bước 1: Truy cập trang https://id.sungame.vn/ và đăng nhập tài khoản SUNGAME.Bước 2: Chọn game muốn nạp và kích vào "Nạp ngay".Bước 3:
- Chọn nhân vật, vật phẩm, chọn hình thức thanh toán: Thẻ GATE.
- Nhập mã serial, mã code và kích vào "Nạp game" để hoàn thành giao dịch.


 

Bước 1: Truy cập trang https://id.sungame.vn/ và đăng nhập tài khoản SUNGAME.Bước 2: Chọn game muốn nạp và kích vào "Nạp ngay".Bước 3:
- Chọn nhân vật, vật phẩm, chọn hình thức thanh toán: Thẻ APPOTA.
 - Nhập mã serial, mã code và kích vào "Nạp game" để hoàn thành giao dịch.

Sau khi truy cập hệ thống https://id.sungame.vn/ với tài khoản đăng nhập, để nạp game, ta có 2 cách thao tác như sau:

 • Cách 1: Chọn game đang chơi và kích vào "Nạp ngay".

 • Cách 2: 
  1. Chọn hình biểu tượng cá nhân (góc phải màn hình).

          2. Kích vào "Nạp game" và chọn game muốn nạp.GIỚI THIỆU:

 • NẠP TRỰC TIẾP: là hình thức khách hàng chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản công ty.
 • Hình thức này chỉ áp dụng khi nạp Ví Ruby.
 • Nạp Trực Tiếp là hình thức nạp nhanh chóng, tiện lợi và ổn định nhất khi chỉ trong 2-3 phút khách hàng sẽ nhận được Ruby.

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN:

Bước 1: Truy cập trang https://id.sungame.vn/ và đăng nhập tài khoản SUNGAME.Bước 2: Chọn hình avatar cá nhân (góc phải màn hình).Bước 3: Chọn “Nạp Ruby”.Bước 4: Chọn hình thức NẠP TRỰC TIẾP, chọn gói nạp và click "Tiếp Theo".Bước 5: + Truy cập ứng dụng Ngân Hàng và chuyển khoản theo số tài khoản công ty, nội dung chuyển khoản là mã giao dịch đã được cung cấp. 
               + Sau khi chuyển khoản thành công, vui lòng click "Đã chuyển khoản".
(Lưu ý: Mỗi lần khởi tạo giao dịch sẽ có mã giao dịch mới, khách hàng vui lòng không nhập mã giao dịch cũ cho đơn mới để tránh phát sinh lỗi giao dịch)

Thông tin yêu cầu

Thông tin liên hệ